برچسب: تلوزیون

مجری مسابقه تلویزیونی «برنده باش» درباره حضورش در سریال‌های تلویزیونی گفت: چرا فکر می‌کنید من نباید در تلویزیون باشم؟ حتما اگر سریال چشمگیری باشد، در تلویزیون حضور پیدا می‌کنم ولی این روزها تمرکزم روی «برنده باش» است.