برچسب: تعاونی

تشکل‌های صنفی کشاورزی به شدت مخالف تصویب ماده ۱ لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت و تبصره ۱ این ماده مبنی بر احیای وزارت بازرگانی و لغو قانون تمرکز هستند و آن را در راستای منافع واردکنندگان و عقب‌گرد بزرگی در حوزه کشاورزی می‌دانند.

اولین پیگیری حقوقی تعاونی جامعه ورزشکاران بسیاری از مردمی که برای خانه دار شدن از همه دارایی های خود گذشته تا توسط تعاونی ها صاحب سرپناهی در اطراف تهران شوند، نه تنها سرپناه بلکه پول هایشان نیز مفقود شده است.