برچسب: ترک

«پسر بزرگم سرباز سپاه است. يک پسر ديگرم در نيروی انتظامی خدمت می‌کند. پسر ديگرم هم الان در زابل سرباز است. من با اين که از همه آنها ديرتر به سربازی آمده‌ام، اما زودتر خدمتم را تمام خواهم کرد.»

میرقاسم مؤمنی:

کارشناس مسائل آسیای میانه و قفقاز با بیان اینکه روابط ایران با کشورهای این منطقه همچون سابق حفظ شده و توسعه‌ای نیافته،‌ گفت: شرکت‌های ترک، چینی و روسی جای ما را گرفته‌اند و نتوانستیم بازاری برای کالاهای صادراتی فراهم کنیم.