برچسب: ترور

قطعنامه پيشنهادي روسيه درحمايت از نشست سه‌جانبه تهران– آنكارا–مسكو و آتش‌بس سوريه تصويب شد

روسيه با تصويب قطعنامه‌اي در شوراي امنيت سازمان ملل، مقدمات ديپلماتيك و حقوقي نشست سه جانبه ايران، روسيه و تركيه در آستانه قزاقستان را تقويت كرد؛ نشستي كه حداقل اميدها را براي پايان دادن به جنگ سوريه ايجاد كرده است.