برچسب: تربیت

يكي از نكات مهم در تربيت كودك رفتار يكسان والدين با كودك است. تربيت با ثبات يعني براي انتظاراتي كه از كودك داريم صريح باشيم و انتظارهايمان در شرايط مختلف يكسان باشد.

وقتي همه چيز در خدمت بچه‌ها باشد نمی‌توان انتظار نسل مسئوليت‌پذير داشت

اگر بخواهيم عوامل فرزندآوري را بشماريم، به چيزهايي مي‌رسيم كه مرئي و جلوي چشم‌ ما هستند مثل متغيرهاي اقتصادي و فرهنگي كه بارها و بارها گفته مي‌‌شود، اما عوامل نامرئي‌اي هم اين وسط وجود دارد كه اهميت آنها نه‌تنها از عوامل مرئي كمتر نيست، بلكه به يك معنا سازنده و به وجود آورنده عوامل پيدا و مرئي هستند.

اگر رد خشونت‌هاي بيروني جامعه را بگيريم به خشونت‌هاي دروني مي‌رسيم. هر چيزي كه ما در بيرون مي‌بينيم اصل آن در درون است

یکی از برنامه ها و سیاست های جهان غرب برای مبارزه با باورهای دینی و از بین بردن نگاه تقوایی در جامعه، طراحی رسانه در عرصه بین الملل و ایجاد یک فضای مخرب بین افراد است.