برچسب: تحقیقات

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری درباره برآورد هزینه‌ سنگین فرصت مطالعاتی 6 ماهه اساتید جوان هیات علمی در بخش صنعت، گفت: اعتبار این طرح دیده شده و این سرمایه‌گذاری 6 ماهه 30 سال بهره خواهد داد و اثرگذاری بلندمدت دارد.