برچسب: تحریم

تهیه کننده تلویزیون گفت: مدیران نباید بگذارند تا تحریم کنندگان سینما و تلویزیون دوباره برگردند. لااقل من دیگر در برنامه‌های تلویزیونی خودم قطعا از حضور چنین افرادی که صداوسیما را تحریم کردند،‌ دعوت نخواهم کرد.

عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز با اشاره به اینکه تشکیل مجلسی کارآمد، مستلزم برخی بازنگری‌ها در فرآیندهای تشکیل و فعالیت آن است، گفت: از چگونگی ثبت نام کاندیداها و شرایط ثبت ‌نام‌کنندگان گرفته تا نحوه بررسی صلاحیت ها و انجام تبلیغات، خلاءها و نقاط ضعفی وجود دارد.

معترضان شیلی بر این نظر هستند که ثروتمندان آن‌ها را تحت انقیاد و تسلط خود درآورده‌اند و وقت آن است که این وضعیت پایان یابد. عامل مهم خشم مردم این است که توهم رشد پایدار ازمیان‌رفته و آن‌ها ناامید شده‌اند.