برچسب: تایلند

فرمانده ارتش تایلند پس از تشدید تنش های در این کشور و کشته شدن یک نظامی نسبت به وقوع کودتا در تایلند هشدار داد و گفت شرایط می تواند در ایجاد کودتای نظامی تاثیر داشته باشد.