برچسب: تاریخ

وقتی دولتی مانند آلمان که خود در جنگ، جنایتکار اصلی بوده است، آثار جنایت متفقین را نگه می‌دارد تا تجارب خود را نسل به نسل منتقل کند، ما چرا در نگهداشتن برخی آثار به‌جا مانده هشت سال جنگ کوتاهی کرده‌ایم؟

هر جا موضوع آزادی و استقلال ملی به گونه‌ای مطرح شد، ایالات متحده با ارتش ضدانقلابی قدرتمند خود و قلدری‌های مالی‌اش به سرعت مداخله کرد.

یادداشت/ مهدی فضائلی

باید با تدابیر اقتصادی درست و بهنگام، مجازات قاطع مفسدین اقتصادی، رفتار مردمی مسئولان و بخصوص حمایت از کالای ایرانی، فشار اقتصادی دشمن را خنثی کنیم.دشمن به دنبال سازش ذلت بار ماست و ما پاسخ او را با مقاومت عزتمند خواهیم داد.