برچسب: بیکار

فمنيست، كارآفريني و استارت آپ، آخرين كليدواژه‌هاي رخنه به جمهوري اسلامي

كار آفريني اجتماعي (Social entrepreneur)، واژگاني جديد است كه در دايره تعاريف مختلف اقتصادي، اجتماعي و علمي خود را گم كرده و همين گستردگي غير‌شفاف و وسيع توانسته از اين دو كلمه، چتري بزرگ براي پوشش بسياري از فعاليت‌ها بسازد.