برچسب: بیمارستان

نماینده مردم زاهدان در مجلس درخصوص کمبود پزشک در استان سیستان و بلوچستان، گفت: کمبود پزشک در این استان بسیار شدید بوده و برخی روستاها وضعیت بحرانی دارند؛ بومی‌گزینی داوطلبان و گرفتن تعهد جهت ارائه خدمات، راهکار کمبود ‌پزشک است.

موضوع کمبود پزشک در کشور از جمله مباحثی است که کارشناسان مختلف در این رابطه نظرات متفاوتی را ارائه داده‌اند اما آمارهای سازمان جهانی بهداشت نشان می‌دهد سرانه پزشکی در ایران بین کشورهای منطقه و سایر کشورهای پیشرو در حوزه سلامت مناسب نیست.