برچسب: بهارستان

رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری اعلام کرد

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری گفت: رشد ورود گردشگر خارجی به ایران در سه سال گذشته 2 برابر میانگین جهانی است.

سید محمد بهشتی

بهشتی گفت: حتی اگر فیلم مبتذل نشان داده بشود ترجیح این است که یک فیلم ایرانی مبتذل نشان داده شود. اگر نمایش ندهیم یک فیلم مبتذل کلمبیایی که همه فیلم دغدغه‌شان این است که کی بچه کدام والدین است، مخاطب پیدا می‌کند.