برچسب: بهارستانه

خواننده رپ:

حميد صفت، خواننده مشهور رپ كه متهم است پدر‌خوانده‌اش را در دفاع از مادرش به قتل رسانده‌است، در بازجويي‌ها مدعي شد كه قصد قتل نداشته و مي‌خواسته از مقتول زهر چشم بگيرد كه حادثه اتفاق افتاد.

پس از پنج روز بحث و بررسي متراكم درباره صلاحيت وزراي پيشنهادي دولت دوازدهم بالاخره كابينه دوم دولت روحاني با 16 وزير رسماً كار خود را آغاز كرد.