برچسب: بهارستانه

علی مقتدایی:

نقطه اصلی مشکلات اقتصادی و نقدینگی حاکم بر جامعه، رفتار غیراصولی بانک‌ها است. علاوه بر این عدم نظارت و ضعف عملکردی بانک مرکزی، سبب منفعل شدن بانک مرکزی در قبال رفتارهای تورم‌زای بانک‌ها شده که اثرات آن به صورت تورم به کشور و مردم تحمیل شده است.

تیلرسون: می‌خواهیم با توافق ثانویه، برجام را تقویت کنیم / دو روز بعـــد از سخنرانی تند و تیز رئیس‌جمهور امریكا علیه ایران، وزیر خارجه او از لزوم مذاكره با ایران برای دستیابی به یك توافق ثانویه سخن می‌گوید.