برچسب: بهارستانت

در نامه شورای تببین مواضع بسیج دانشجویی کشور خطاب به ظریف تأکید شد؛

مطالبه دانشجویان انقلابی این است؛ هرچند در میان کشته شدگان کشمیری شهروندان درجه اول اروپایی حضور ندارند اما از شما به عنوان سکاندار دستگاه دیپلماسی انتطار داریم در قبال کشتار فاجعه بار این شهروندان بی درجه دهکده جهانی…