برچسب: بنیاد شهید

مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان تهران با توجه به توافقات هسته ای اخیر و برداشته شدن تحریم ها، گفت: اگر امروز دولت مردان ما در عرصه جهانی حرفی برای گفتن دارند قطعا متأثر از رشادت ها و دلاوری های شهدا می باشد.