برچسب: بخش بوستان

در میان ۲۰ منطقه آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران، واحد پژوهش آموزش و پرورش ناحیه۲ بهارستان، با کسب ۹۹ امتیاز، مقام نخست استان را از آنِ خود کرد. به گزارش بهارستانه، بنابر اعلام اداره کل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران، پس از ارزیابی حوزه های پژوهشی مناطق بیستگانه شهرستان های تهران […]