برچسب: بانک مرکزی

در حالی که رسانه‌ها و افکار عمومی خواستار شفاف‌سازی وزارت بهداشتی‌ها درباره لیست منتشر شده توسط بانک‌مرکزی هستند، مسئولان این وزارت‌خانه معتقدند این درخواست‌ها سیاسی است و این جریان‌ها قصد تخریب وزارت بهداشت را دارند!

قائم‌مقام بانک
مرکزی
از اتمام تدوین آیین‌نامه قانون تسویه صد هزار میلیارد تومان از بدهی دولت به پیمانکاران، پیمانکاران به بانک‌ها و بانک‌ها به بانک مرکزی خبر داد و گفت: تا چند هفته آینده سناریوها نهایی و فرایند اجرا آغاز می‌شود.

از دیدگاه مرکز پژوهش های مجلس، الزامی کردن اعتبارسنجی متقاضیان، پیش‌بینی امکان ثبت، استعلام و رهگیری چک‌های صادره و امکان اجرای چک از طریق اجرای احکام دادگستری، از جمله راهکارهای مناسب در طرح اصلاح قانون صدور چک است.

در حالیکه گفته می‌شود صندوق مسکن یکم نیازی به منابع وصولی مسکن مهر نداشته است اما شورای پول و اعتبار با افزایش دوره تنفس خطوط اعتباری مسکن مهر از 3 به 10 سال جهت استفاده از اقساط وصولی بابت تأمین کسری حساب مسکن یکم موافقت کرد.