برچسب: بارگاه

بخش‌هایی از کتاب «الف لام خمینی»

وقتی سیدمصطفی به موطن خود بازگشت به درجه اجتهاد رسیده بود. از روی اسناد املاکی که سیدمصطفی در ۱۳۱۱ ق خرید، روشن می‌شود که وی در این زمان یا سالی پیش از آن به ایران بازگشته است. این جوان ۳۳ ساله از مراجع نجف اجازه اجتهاد داشت و گفته شده از وجوهات شرعی استفاده نمی‌کرد.