برچسب: باران

درصد تورم بی‌آبی کشور در چند سال گذشته تک رقمی بود و تورم امسال نسبت به سال قبل بیش از30 درصد افزایش یافته است و اگر مقدار بارش‌های سال آبی جدید به همان مقدار 90 میلیارد متر مکعب برسد، باز هم کشور دچار تورم بی‌آبی خواهد شد.

مصباحی‌مقدم گفت: نمی‌دانم دولت به این نتیجه رسیده است که باید توجه عمده خود را به ظرفیت‌های اقتصادی داخلی معطوف کند؟ اگر دولت به این نقطه رسیده باشد راهکارهایی وجود دارد؛ اگرنه هر چه بگوییم و بگویند فایده‌ای نخواهد داشت.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای تهران با اشاره به اینکه افت بارش ها باعث شده تا ورودی آب به مخازن سدهای پنج گانه تهران 350 میلیون مترمکعب کاهش یابد گفت:امسال برداشت آب از منابع سطحی ۷۰ میلیون متر مکعب کاهش خواهد داشت.