برچسب: اینستاگرام

پدر و مادري كه فرزندان خود را در سر چهارراه‌ها براي فال‌فروشي و گل‌فروشي مي‌گذارند با پدر و مادري كه عكس فرزندان خود را در صفحات مجازي به نمايش مي‌گذارند تا از طريق آن كسب درآمد كنند، مشابهت‌هایی در ایده و رفتار دارند؛ كار هر دوي آنها غيرقابل دفاع است

«هنر توقيف‌شدني نيست» عنوان كمپين تازه اينستاگرامي است كه با درج هشتك #شأن سينما درصدد القاي اين گزاره است كه اساساً هيچ اثر سينمايي نبايد توقيف شود.

كارشناسان در گفت‌و‌گو با «جوان»: شوراي عالي فضاي مجازي نسبت به بازي جدید دولت موضع‌گيري كند آنچه دولت در فاز سوم اينترنت ملي اجرايي كرد، شاخصه‌هاي مطلوب را ندارد

استراتژي مردان اصلي کابينه پرسشگري به جاي پاسخگويي و يافتن مقصري خارج از دولت و تلاش براي بي‌انگيزه کردن نهادهاي ديگر در حوزه اقتصادي است که در سخنان ديروز جهانگيري و توئيت وي نيز مشهود بود…