برچسب: اینترنت

پيش از اين بارها براي موضوع جولان مؤسسات خيريه، از قبيل محك و حركات ريز و درشت آنها عليه نظام مطالب مبسوطي در رسانه‌ها نگاشته شده بود، اما…

پدر و مادري كه فرزندان خود را در سر چهارراه‌ها براي فال‌فروشي و گل‌فروشي مي‌گذارند با پدر و مادري كه عكس فرزندان خود را در صفحات مجازي به نمايش مي‌گذارند تا از طريق آن كسب درآمد كنند، مشابهت‌هایی در ایده و رفتار دارند؛ كار هر دوي آنها غيرقابل دفاع است

به راحتي مي‌توان داروهايي را كه در داروخانه پيدا نمي‌شود در ناصرخسرو يا فضاي مجازي پيدا كرد؛ اين بدين معناست كه يا شبكه توزيع ما نشت دارد يا اين داروها تقلبي و قاچاق هستند…