برچسب: ایرانی

براي همه ما در جامعه پيش آمده از صبح تا شب كه به فعاليت روزانه در جامعه مشغول هستيم، انواع مختلفي از برخوردهاي اجتماعي سرد و خشن تمام روز ما را درگير خود کند و در نهايت ناراحتي خود را از طرق ديگري رفع و رجوع كنيم.

انواع سامانه های موشکی کوتاه برد نصر، میان برد نور و دوربرد قادر و قدیر از رادارهایی مشابه و یا دوربردتر از خانواده افق، برای کشف اهداف و انتخاب هدف مناسب، استخراج مختصات هدف منتخب و انتقال آن به موشک استفاده می کنند.

مدیر شهری جنوب شرق تهران گفت: امروز تهران به‌عنوان یک کارگاه عمرانی و سازمان یافته به‌ویژه در مبحث حمل و نقل عمومی بسیار پیشرفت کرده که مایه مباهات هر ایرانی است.