برچسب: انتخابات

نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس گفت: گرچه بعضی‌ها به صورت پراکنده نکات مثبتی برای استانی شدن انتخابات مطرح می‌کنند اما معایب آن چندین برابر مزایای آن است که از جمله آن می‌توان به توفیق وابستگان به کانون‌های قدرت و ثروت در این نوع انتخابات اشاره کرد.

بازرس خانه احزاب گفت: با توجه به اینکه هنوز کار بررسی پرونده احزابی که کنگره برگزار کرده اند، ادامه دارد طبعاً امکان برگزاری مجمع عمومی خانه احزاب نیست و باید منتظر باشیم لیست نهایی تشکلهای مورد تائید به خانه احزاب ارسال شود.