برچسب: امید

بچه‌هایی که باید برای این کار انتخاب می‌شدند استثنایی بودند و علی اصغر روی تک تک بچه‌ها شناخت داشت و انتخاب نیروها برای عملیاتش حرف نداشت.

یک تاریخ‌پژوه درباره علت خروج شاه از ایران گفت: این که شاه در برخورد با مخالفان از چه سیاستی پیروی می‌کرد توسط چهره‌های مهم خارجی و پژوهشگران مختلف بررسی شده و تقریباً کمتر کسی قائل به مدارای شاه با مردم است.

یک استاد اقتصاد دانشگاه با تشریح دلایل ایجاد بحران اقتصادی در کشور تصریح کرد: دولت باید تئوری‌های نئوکلاسیک یک قرن پیش را کنار بگذارد، اقتصاد مقاومتی را جدی بگیرد و به جای انتظار کشیدن برای معجره راه‌های دور زدن تحریم‌ها را پیدا کند.

روند توافق هسته ای بیش از دو سال طول کشید و به نوعی در نیمی از عمر دولت هیچ اقدامی در ایجاد رونق بازار انجام نپذیرفت، البته بعد از توافق هم بر خلاف انتظارات اتفاق خاصی رخ نداد و آنچه که مردم انتظار داشتند اتفاق نیفتاد .