برچسب: امام علی

سرتاسر دوران زندگی حضرت علی (ع) برای تمام آزادگان جهان درس است و عدالت ویژگی برجسته ایشان است. اولین یار و یاور رسول ختمی‌ مرتبت بودند. یکی از اموری که می‌شود از زندگی حضرت برای جامعه امروز مثال زد و الگوبرداری کرد، سیره و سیاست حضرت در حکومت‌داری است که در نهج‌البلاغه به صورت ویژه به آن پرداخته شده است.

عوامل مؤثر در بروز مصیبت و نقش عدالت از دیدگاه آیات و روایات -بخش اول

در این مقاله، عوامل مصیبت با استناد به آیات قرآن و روایات معصومین: بررسی می شود تا روشن گردد که آیا مصیبت از جانب خداوند بوده و با عدالت او ناسازگار است و یا خود انسان نیز در آن نقش دارد.