برچسب: امام رضا

تولیت آستان قدس رضوی با اشاره به تلاش استکبار برای از بین بردن هویت جوامع گفت: جامعه‌ای که هویت دینی و انسانی خود را بازیافته، از تهدید و تحریم نمی‌ترسد و همین هویت دینی عامل ایستادگی مردم ما در برابر آمریکا است.

یادداشت/ محمد امین توکلی‌زاده

قوه مجریه در وسط میدان جنگ اقتصادی با آمریکا است ولی امر مسلمین فرمانده جنگ اقتصادی را همین قوه می‌داند، بنابراین همه باید برای کمک به دولت با تمام وجود به میدان بیائیم و این به معنای نقد نکردن نیست، نقد دلسوزانه خودش نوعی کمک است.