برچسب: اقتصاد

قائم‌مقام بانک
مرکزی
از اتمام تدوین آیین‌نامه قانون تسویه صد هزار میلیارد تومان از بدهی دولت به پیمانکاران، پیمانکاران به بانک‌ها و بانک‌ها به بانک مرکزی خبر داد و گفت: تا چند هفته آینده سناریوها نهایی و فرایند اجرا آغاز می‌شود.

گزارش‌های میدانی از بازار نشان می‌دهد، با وجود آن که قیمت کالاهای اساسی افزایش چندانی نداشته، اما قدرت خرید مردم به دلیل افزایش هزینه‌های جانبی از جمله اجاره بها، درمان و سایر نیازهای ضروری کاهش یافته و سفره خانوار آب رفته است.

مدیرعامل اتحادیه سراسری شرکت های تعاونی باغداران ضمن تأکید بر دستاوردهای اجرای قانون تمرکز گفت: همه ابزار اجرای این قانون به وزارت جهاد کشاورزی منتقل نشده و شاید مقاومت بخش خاصی از وزارت بازرگانی قدیم باعث این عدم انتقال شده است.

معاون رئیس‌جمهور با بیان اینکه در پنج سال گذشته حرکت متفاوتی در کشور باهدف شکستن محاصره اقتصادی آغازشده است، گفت: برای شکستن این محاصره وارد برجام شدیم که در این مسیر همه ما سهم داریم و کسی نمی‌تواند در دولت خود را کنار بکشد.