برچسب: افغانستان

جلسه نقد کتاب «از دشت لیلی تا جزیره مجنون» نوشته محمدسرور رجایی که به شهدای افغانستانی حاضر در دفاع مقدس می‌پردازد، در یکی از پرتجمع‌ترین محله‌های زندگی مهاجران افغانستان در ایران، یعنی شهرری برگزار شد.

عملکرد صندوق بین المللی پول در این سالها تغییر محسوسی نداشته است بلکه همچنان می توان از این صندوق به عنوان اهرم فشار مالی بر سر کشورهای در حال توسعه برای اجرای درخواست های کشورهای قدرتمند یاد کرد.

یادداشت/ محمد کاظم انبارلويي

امروزه اين منطق به تئوري دفاعي روس‌ها راه يافته است که اگر بکشند پيروز و اگر هم کشته شوند شهيدند و به بهشت مي‌روند.فقط با اين منطق مي‌توان ترامپ را از دست زدن به کارهاي ديوانه‌ وار دور کرد.