برچسب: اصفهان

در حســـاس‌ترین بازی‌هـــای هفته پایانی هفته هجدهم، ســـرخابی‌ها به‌مصاف تیم‌های اصفهانی می‌روند. با ورود تیم‌های مدعی و بالای جدولی تنور بازی‌های لیگ امروز بعد از یک ماه تعطیلی داغ می‌شود….