برچسب: اسلام

در روزی که عزیزی از اعضای دفتر مقام معظم رهبری، وفاداریم را به خاتمی و نقل سخن‌ها و اظهارات او را در روزنامه برنتافت و از منظر رهبری اعتراضی داشت، نامه‌ای خصوصی به محضر رهبر و مرادم نوشتم. در آن نامه همة عشق و عاطفه و امید و انتظارم در مورد خاتمی را با آقا […]

نیمه‌شب سرد زمستانی در حالی که برف به‌شدت می‌بارید و تمام کوچه و خیابان‌ را سفیدپوش کرده بود از ابتدای کوچه دیدم که در انتهای کوچه کسی سر به دیوار گذاشته و روی سرش برف نشسته است.

نماینده اتحادیه اروپا در آمریکا در گفت‌وگو با رسانه دولتی بی‌بی‌سی گفت این اتحادیه با طرح مجلس نمایندگان آمریکا که تردد سفرکنندگان به ایران، عراق و سوریه را محدود می‌کند، مخالف است.

تحلیل‌گر آمریکایی تأکید کرد: نامه رهبر عالی‌قدر انقلاب اسلامی ایران که به شدت جوانان را در غرب تحت تأثیر قرار داده است، می‌تواند تلاش‌های دولتمردان و رسانه‌های غربی را که با دروغ‌پراکنی درپی سرکوب و خونریزی و جنگ هستند، تضعیف یا حتی خنثی کند.

در شرایط کنونی و اوضاع ناامن کشورهای منطقه، ایران در اوج امنیت و اقتدار قرار دارد همین امر موجب شد تا مخالفان جمهوری اسلامی ایران برای ایجاد تشویش اذهان عمومی دست به انتشار شایعه بزنند.