برچسب: اسرائیل

مرکز عربی بررسی‌ها و مطالعه سیاست‌ها در قطر میزگردی با حضور حدود پانصد تن از اساتید و دانشجویان آموزشگاه عالی مطالعات دوحه درباره معامله قرن یا طرح ترامپ برای حل موضوع فلسطین برگزار کرد که سخنران اصلی این میزگرد دکتر “عزمی بشاره”، رییس مرکز عربی بررسی و مطالعه سیاست‌ها بود.

رئیس مجلس در پیامی به سومین اجلاس همبستگی با کودکان و نوجوانان فلسطینی تاکید کرد: رژیم صهیونیستی بر پایه تضاد با مقررات و قواعد انسانی و مقررات بین المللی ایجاد شده و بر پایه همین تضادها استمرار یافته است.