برچسب: ارز

در نه ماهه امسال با واردات کالاهای اساسی با ارز ۴۲۰۰ تومانی، ۴۲ هزار میلیارد تومان یارانه به این کالاها اختصاص یافت و سهم بسیار اندکی به دست مردم رسید و مابقی در میان رانت‌جویان و گروه‌هایی که به این ارز دسترسی داشتند، توزیع شد.

مرکز پژوهش‌های مجلس با تاکید بر اینکه سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی منجر به ثبات قیمت آنها در بازار نشده است و پیامدهای منفی متعدد و مهمی دارد، خواستار حذف ارز ترجیحی و تخصیص درآمدهای آن بابت حمایت از کم درآمدها شد.