برچسب: اختلاص

برخورد دوگانه با 14 بانكي كه به دليل بي‌كفايتي اجازه همكاري با خارج را ندارند / جبران كم‌كاري در حوزه نظارتي و رعايت‌نكردن نسبت كفايت سرمايه با بخشش از جيب بيت‌المال براي افزايش «سرمايه پايه» نوعي پاداش براي ناكارآمدي مديريتي در بانك‌هاي دولتي است…

بدهي‌هاي معوق و دارايي‌هاي منجمد بانك‌ها در حالي دليل اصلي تنگناي مالي در اقتصاد ايران عنوان مي‌شود كه به نظر مي‌رسد معوق‌سازي تسهيلات بانكي كه تا پيش از اين در شعب بانكي انجام مي‌شد، هم اكنون به برخي از شركت‌هاي تابعه بانك‌ها انتقال يافته است…

نگاهي به يك ماده مهم در گزارش كميسيون تلفيق برنامه ششم

بازگشت رانت به پتروشيمي‌ها تا حدودي جدي شده است و نفتی‌ها براي جلوگيري از احياي رانت بزرگ و شيرين عده‌اي خاص(سهامداران عمده صنعت پتروشیمی) خواهان حذف ماده 53 گزارش كميسيون تلفيق برنامه ششم شده‌اند.