برچسب: احمدرضا هدایتی

مدیران خودروسازی کشور یا در گذشته در مورد خودکفایی در تولید خودرو مرتکب درغگویی شده‌اند، یا هم‌اکنون برای منفعت بیشتر دروغ می‌گویند.