برچسب: اتوبوس

برگزاری نمایشگاه هفته پژوهش نقطه روشن هفته گذشته بود، اما این هفته با درگذشت تعدادی از دانشجویان دانشگاه آزاد در حادثه واحد علوم و تحقیقات به عزای جامعه دانشگاهی تبدیل شد.

رئیس سازمان بسیج مستضفعین عنوان کرد

سردار غیب پرور گفت: بکارگیری 650 اتوبوس هوشمند در شرکت جوان سیر ایثار می تواند خدمتی دیگر از سوی بسیج برای مردم عزیز کشورمان باشد و ان شالله در سال آینده، این ظرفیت افزایش خواهد یافت.