برچسب: اتم

وال‌استریت ژورنال خبر داد:

یک نشریه آمریکایی می‌گوید غربی‌ها یک ماهی است که برای متقاد کردن ایران به پاک کردن همه تأسیسات مرکز غنی‌سازی نطنز ار اورانیوم و تعهد ایران به کاهشی بیش از حد و حدود مندرج در برجام با نمایندگان ایرانیان مذاکره می‌کنند.