برچسب: اتحادیه اروپا

یک کارشناس مسائل اروپا، اظهار کرد: اتحادیه اروپا تاکنون نتوانسته است اقدام عملی موثری در راستای حمایت از کشورهای عضو این اتحادیه که به صورت جدی با ویروس کرونا درگیر هستند، انجام دهد و این امر در آینده می‌تواند باعث کاهش کارآمدی و جایگاه اتحادیه اروپا در بین کشورهای عضو شود.

در حالی که نخست وزیر انگلیس بارها تاکید کرده روز ۳۱ اکتبر تحت هر شرایطی این کشور از اتحادیه اروپا خارج می‌شود اما نمایندگان انگلیسی درصدد تصویب قانونی هستند که جانسون را مجبور کند تا برگزیت را به تاخیر بیاندازد.

اظهارات موگرینی نشان می دهد اروپایی‌ها نمی‌خواهند افراد و نهادهای تحریمی ایران وارد اینستکس شوند و این کار منجر به سفید و سیاه شدن جامعه‌ ایران از نظر تحریم‌ها که همان مکانیسم تقویت آثار تحریم‌های آمریکاست، خواهد شد.

نپیوستن ایران به کنوانسیون CFT، مزایای بسیاری مانند حفظ و ارتقای مسیرهای دور زدن تحریم های مالی و بانکی، امکان دور زدن تحریم‌ها با فروش ریالی نفت در بورس، ادامه پیشرفت های دفاعی و منطقه ای و ایجاد نظامات مستقل دوجانبه مالی دارد.