برچسب: آژانس‌های دولتی آمریکا

مشاور اقتصادی رئیس جمهور:

دستیار ویژه اقتصادی رئیس جمهور گفت: نرخ مشارکت در مقایسه با 10 سال گذشته بسیار افزایش یافته و در حالی که 750 هزار شغل ایجاد شده ، اما با سه میلیون و 300 هزار بیکار روبه رو هستیم که بسیار جدی است.

سروری:

دبیرکل جمعیت رهپویان با تاکید بر اینکه برخورد با تخلف فریدون مطالبه‌ای فراگیر از رئیس‌جمهور است، گفت: نهادهای رسمی و قانونی کشور بارها تخلفات فریدون را تایید کرده‌اند و از این رو احترام به قانون از وظایف مسلم رئیس جمهور است.

یادداشتی متعلق به اف‌بی‌آی که به رویت خبرگزاری رویترز رسیده نشان می‌دهد گروهی از هکرها از حدود یکسال قبل با حمله به سایت‌های دولتی اطلاعات حساسی را به سرقت برده‌اند. گفته می‌شود این حملات هنوز ادامه دارد.