برچسب: آسیا

به احتمال فراوان عنوان بهترین داور جهان را به داور غیرآسیایی می‌دهند

داور بین‌المللی فوتبال کشورمان گفت: همه جای دنیا مردم از فوتبال لذت می‌برند اما ما در کشورمان رسالت فوتبال را فراموش کرده‌ایم.

روحانی در اجلاس سران مجمع گفتگوی همکاری آسیا:

رئیس جمهور قدرتمندتر شدن آسیا را در گرو خودباوری و اراده‌ی مشترک برای همگرایی دانست و گفت: مداخله قدرت‌های خارجی در شرق و غرب آسیا تهدیدی برای امنیت همه ما است.

معاون بهره‌برداری و سیر و حرکت راه‌آهن گفت: شرکت راه‌آهن طبق برنامه ششم توسعه، شبکه‌های ترانزیتی کریدورهای شمالی-جنوبی و شرقی-غربی و شبکه ترانزیتی راه‌آهن‌های آسیایی در محدوده کشور را تکمیل می‌کند.