برچسب: آتش نشان

با توجه به تعطیلی مدارس، فصل تابستان بهترین فرصت است که با آموزش مهارت های لازم برای زندگی، جوانان را برای بهتر زندگی کردن در آینده مهیا کرد.

علی عبدالهی که رئیس آتش نشانی شهر گلستان بود امروز بعد از رفتن نعمت زاده به عنوان سرپرست شهرداری گلستان منصوب شد به گزارش پایگاه خبری تحلیلی بهارستانه، امروز صبح خبر رفتن نعمت زاده از شهرداری گلستان ،همه را دوباره در شوک فرو برد. نعمت زاده یک بار هم در بهمن ماه با استعفاء اجباری […]