برچسب: آبادان

وزیر نیرو گفت: ​درپی فعال‌سازی فاز سوم آبرسانی هستیم که همه شهر‌های خوزستان را از آب قابل شرب بی نیاز کنیم.اگر صرفه جویی نداشتیم برای تأمین 2 هزار مگاوات باید یک میلیارد و 600 میلیون یورو سرمایه‌گذاری می‌کردیم تا نیروگاه بسازیم.

شير زنان آباداني قابل ستايش هستند. زناني كه در صحنه دفاع از شهرشان مقاوم بودند و در دوران محاصره يكساله اين شهر، دوشادوش مردان ماندند و ايستادگي كردند.