همایش اختصاصی «فرهنگ شهروندی و محوریت آشنایی با وظایف شهرداری، شورای اسلامی و حقوق شهرسازی» با حضور شهروندان و مسئولین شهرستانی در شهرستان بهارستان برگزار شد.

امام جمعه بخش گلستان:

امام جمعه بخش گلستان گفت: اعضای شورای اسلامی شهر نماینده و معتمد مردم می باشند و باید دو سال باقی مانده از عمر دوره پنجم را قدر بدانند. امام جمعه بخش گلستان گفت: اعضای شورای اسلامی شهر نماینده و معتمد مردم می باشند و باید دو سال باقی مانده از عمر دوره پنجم را قدر بدانند.

سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بهارستان:

سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بهارستان گفت: فرهنگ عمومی عامل اصلی خنثی کننده توطئه‌های دشمنان می باشد و به همین دلیل جزو محورهای اصلی هفته فرهنگی شهرستان بهارستان قرار گرفته است.