سرپرست شهرداری شهرگلستان گفت: با وجود کمبود برخی امکانات شهرداری شهرگلستان برای انجام اقدامات لازم در مواقع بحرانی آمادگی لازم را دارا می باشد.

معاون سیاسی و انتظامی فرماندار بهارستان:

معاون سیاسی و انتظامی فرماندار بهارستان گفت: باتوجه به شرایط اقتصادی فعلی کشور، عدم برخورد جدی با قاچاقچیان می تواند شرایط اقتصادی را بدتر نماید.