معاون برنامه‌ریزی، اداری و مالی فرماندار بهارستان:

معاون برنامه‌ریزی، اداری و مالی فرماندار بهارستان گفت: در راستای برگزاری نشست کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید، رفع مشکلات واحدهای تولیدی شهرستان در دستور کار قرار گرفت.