نماینده مردم شهرستان‌های بهارستان و رباط‌کریم:

نماینده مردم شهرستان‌های بهارستان و رباط‌کریم گفت: محکومیت ۱۳ میلیاردی شهرداری شهرگلستان در پرونده پارک شورا بدون شک یک تخلف حقوقی بوده و شخصاً این موضوع را پیگیری خواهم کرد.

معاون برنامه‌ریزی، اداری و مالی فرماندار بهارستان:

معاون برنامه‌ریزی، اداری و مالی فرماندار بهارستان گفت: شرکت پخش فرآورده‌های نفتی می بایست در خصوص تخصیص سوخت فوق العاده دیزل ژنراتور واحدهای صنعتی و دستگاه‌های اجرایی همکاری نماید.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست بهارستان:

رئیس اداره حفاظت محیط زیست بهارستان گفت: متصدیان تمامی واحدهای صنعتی، تولیدی و خدماتی فعال در شهرستان بهارستان می بایست نسبت به رعایت ملاحظات زیست محیطی و استانداردسازی واحد خود توجه ویژه داشته باشند.