سرپرست سازمان آتش‌نشانی شهرگلستان:

سرپرست سازمان آتش‌نشانی شهرگلستان گفت: به دلیل اینکه در طول روز به صورت متوسط ۶ حادثه در سطح شهرگلستان رخ می دهد، تجهیزات ایستگاه‌های آتش‌نشانی سطح شهر بابد ارتقا یابد.