رئیس شورای اسلامی شهرگلستان:

رئیس شورای اسلامی شهرگلستان گفت: بدون شک مردم شهرستان بهارستان به ویژه شهرگلستان با حضور پرشور خود در 22 بهمن ماه سال جاری بار دیگر حماسه آفرینی خواهند کرد.