دو عضو شورای اسلامی شهر آقایان خان محمدی و ابراهیمی از قسمتهاي مختلف پايانه مسافربري و سازمان اتوبوسرانی نسیم شهر بازديد نمودند و از نحوه خدمات رساني به مسافرين توسط شركتهاي مسافربري با ارائه خدمات به مسافرین مستقر در مجموعه  پايانه های مسافربری  آگاهی یافتند .

 اصغری خبرنگار:یک عضو شورای اسلامی نسیم شهر بر تعامل و همکاری همه جانبه شهرداری با ادارات خدمات رسان تاکید کرد.