امام جمعه شهر گلستان در خطبه دوم نماز جمعه با اشاره به اتفاقات جشن انقلاب در شهر صالحیه و جشنواره فرهنگی و ورزشی شهر گلستان بیان داشتند :برخی اقدامات مسولین مورد امضای حضرت بقیه الله (روحنا فداه) نیست.