محسن بیگدلی خطاب به مردم گلستان، دادستان شهرستان بهارستان و وزیر کشور این چنین اذعان داشت: استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات کشور که از طرف دولت تعیین می‌شوند در حدود اختیار شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آن‌ها هستند.