حجت الاسلام صفایی در حاشیه مراسم نماز جمعه این هفته شهرگلستان به خبرنگار سایت بهارستانه گفت: امروزه رسانه ،هر چقدر بیشتر بتوانند حقیقت را به مردم بگوید و مردم را بیشتر آگاه سازد ،به وظیفه اش بهتر عمل کرده است.