صبح روز پنج شنبه 92/10/27 جلسه ای با حضور ریئس شورای اسلامی شهر صالحیه و اعضای شورای و دکتر ادیب زاده شهردار منتخب و مسئولین واحدها در سالن جلسات برگزار گردید.

با همکاری سازمان انتقال خون استان تهران مراحل اهداء خون از اهالی اورین انجام شد. دهیار ، رئیس شورای اسلامی اورین و پرسنل دهیاری اورین روز پنج شنبه مورخ 92/10/26از ساعت 10 الی 16 در مسجد جامع اورین خون خود ر ا اهداء کردند .