نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران:

نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران در اولین نشت اقتصاد مقاومتی شهرستان بهارستان، گفت: تا کنون تئوری های بسیاری به دستان رهبری انقلاب رسیده است اما ایشان بر این تاکید دارند که کدام از این برنامه ها عملیاتی شده است و مردم آن را لمس کرده اند.

فرمانده سپاه بهارستان:

فرمانده سپاه بهارستان گفت: استکبار ستیزی و حمایت از مستضعفین جهان از اصلی ترین اهداف امام در انقلاب بود، ولی متاسفانه برخی در تلاش هستند تا بزرگترین مستکبر جهان را بزک کنند و آمریکا را چهره ای دلسوز نشان دهند.