مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بهارستان:

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بهارستان گفت: تجهیز تمامی زمین‌های کشاورزی بهارستان به سیستم‌های نوین آبیاری و برگزاری کارگاه‌های آموزشی برای کشاورزان از جمله برنامه‌های اساسی جهاد کشاورزی این شهرستان است.

مدیر شبکه بهداشت و درمان بهارستان:

مدیر شبکه بهداشت و درمان بهارستان گفت: نانوایی‌های بخش بوستان مورد بازرسی قرار گرفت و از نان‌های غیراستاندارد جهت بررسی بیشتر در آزمایشگاه نمونه برداری شد.

شهردار شهرگلستان:

شهردار شهرگلستان گفت: فاز نخست پروژه هدایت آب‌های سطحی شهرگلستان به زودی به اتمام خواهد رسید و در صورت مساعد بودن شرایط جوی، پروژه مذکور تا پایان سال 97 تکمیل خواهد شد.