فرماندار بهارستان با اشاره به اینکه این شهرستان در حوزه های آموزشی،‌ورزشی و درمانی با استاندارها فاصله زیادی دارد گفت: بهارستان به ۶۵۰ تخت بیمارستانی نیازمند است.