مدیر سازمان حمل و نقل شهرداری شهرصالحیه:

مدیر سازمان حمل و نقل شهرداری شهرصالحیه گفت: با پیگیری‌های صورت گرفته، مسئولان استان تهران نیز به جهت نصب تابلوهای اتوبان تهران – قم و تهران – ساوه قول مساعدت دادند.