عمکلرد موفق و خوب سپاه در شهرستان بهارستان، نه تنها سبب حل بسیاری از مشکلات در زمینه های مختلف در سطح شهرستان شده، بلکه محبوبیت این ارگان در بین شهروندان دو چندان گشته است.

شهردار نسیم شهر در حاشیه آیئن گرامیداشت زمین پاک:

شهردار نسیم شهر گفت: هدف برگزاری این برنامه آگاهی رسانی و ارزش گذاردن به زمین، جلوگیری از دفع غیربهداشتی زباله و عدم استفاده بی رویه از زمین، میراث مشترک همه نسل ها می باشد.

فرماندار شهرستان بهارستان:

فرماندار شهرستان بهارستان گفت: مردم ایران با مشارکت حداکثری خود در انتخابات و توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری، گام بزرگی در تقویت پایه های نظام برخواهند داشت.