شاعران شهرستان بهارستان با برگزاری نشستی، سروده‌های خود در مدح سردار شهید قاسم سلیمانی و همرزمانش را خواندند و آثار خود را به ساحت مقدس شهدای مقاومت تقدیم کردند.

مدیرعامل سازمان حمل و نقل عمومی شهرصالحیه:

مدیرعامل سازمان حمل و نقل عمومی شهرصالحیه گفت: مرحله اول مابه التفاوت سوخت ناوگان سرویس مدارس و مسافربرهای شخصی و آژانس‌های تحت پوشش سازمان حمل و نقل عمومی به حساب مالکان آن‌ها واریز شد.