سرپرست شهرداری شهرگلستان:

سرپرست شهرداری شهرگلستان گفت: کمک‌های شهروندان شهرگلستان برای دومین بار آماده ارسال به مناطق سیل‌زده شده است که نشان دهنده نوع‌دوستی و انسانیت مردم می باشد.