معاون سیاسی و انتظامی فرماندار بهارستان:

معاون سیاسی و انتظامی فرماندار بهارستان گفت: باتوجه به شرایط اقتصادی فعلی کشور، عدم برخورد جدی با قاچاقچیان می تواند شرایط اقتصادی را بدتر نماید.

رئیس سازمان آتش‌نشانی شهرگلستان:

رئیس سازمان آتش‌نشانی شهرگلستان گفت: تعداد مأموریت‌های سازمان آتش‌نشانی شهرگلستان در طول سال جاری از ۱۲۰۰ مأموریت هم عبور کرده است.