رئیس غله شهرستان بهارستان:

رئیس غله شهرستان بهارستان گفت: در راستای تشویق نانوایان به فعالیت استاندارد و تولید نان با کیفیت، سهمیه واحدهای صنفی نانوایی با کیفیت افزایش می یابد.

فرمانده انتظامی شهرستان بهارستان:

فرمانده انتظامی شهرستان بهارستان گفت: بدون تردید با احداث چند پارکینگ در شهرستان بهارستان، آمار سرقت‌های صورت گرفته تا ۵۰ درصد کاهش خواهد یافت.

عضو شورای اسلامی نسیم شهر:

عضو شورای اسلامی نسیم شهر گفت: شهروندان تا اطلاع مجدد از پرداخت هر نوع عوارض در قالب فیش و خرید و فروش زمین‌های دارای اینگونه فیش‌ها خودداری نمایند.