نماینده مردم شهرستان‌های بهارستان و رباط کریم:

نماینده مردم شهرستان‌های بهارستان و رباط کریم گفت: نسبت به وظایف یک نماینده مجلس آگاه هستم، اما در مقابل سنگ اندازی عده‌ای بر سر راه پیشرفت بهارستان، ساکت نخواهم بود.

فرمانده سپاه شهرستان بهارستان:

فرمانده سپاه شهرستان بهارستان گفت: قصد ترامپ از تغییر برجام تحریم ارگان‌هایی نظیر سپاه و محدود کردن ایران است، و این امر تنها در فکر او امکان‌پذیر است.