معاون فنی و عمرانی فرمانداری بهارستان:

معاون فنی و عمرانی فرمانداری بهارستان گفت: رعایت نکاتی نظیر مدیریت پسماند و کنترل آلودگی هوای ناشی از فعالیت صنعتی، علاوه بر حفظ محیط زیست سبب صرفه جویی برای واحدها نیز می گردد.

معاون شهرسازی شهرداری شهرگلستان:

معاون شهرسازی شهرداری شهرگلستان گفت: تکریم ارباب رجوع و تسریع در انجام امور جزو اولویت های معاونت شهرسازی می باشد، به شکلی که در طول 18 ماه در حدود 400 پروانه صادر شده است.

معاون سیاسی و انتظامی فرمانداری بهارستان:

معاون سیاسی و انتظامی فرمانداری بهارستان گفت: به منظور پاکسازی نقاط آلوده شهرستان بهارستان، طرح جمع آوری معتادان متجاهر در سطح شهرستان انجام گردید.

فرمانده انتظامی شهرستان بهارستان:

فرمانده انتظامی شهرستان بهارستان گفت: طی بازرسی های انجام شده توسط نیروهای یگان امداد، در حدود 30 هزار لیتر سوخت قاچاق در شهرستان بهارستان کشف گردید.

مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان بهارستان:

مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان بهارستان گفت: جهان در حال حاضر با بحران مصرف مواد مخدر به عنوان یک تهدید جدی مواجه می باشد، به گونه ای که جزو چهار بحران عمده جهانی قرار گرفته است.