سرپرست شهرداری شهرصالحیه:

سرپرست شهرداری شهرصالحیه گفت: باتوجه به اهمیت انتقال آب خام به فضای سبز عملیات لوله گذاری انتقال آب خام در پروژه کمربندی آیت‌الله رفسنجانی آغاز شده است.