عمار،بهارستان،جشنواره،بهارستانه

 جشنواره مردمی فیلم عمار در شهرستان بهارستان آغاز به کار کرد جشنواره مردمی فیلم عمار چرا و چگونه شکل گرفت؟ کلید برگزاری جشنواره مردمی فیلم عمار اولین بار بعد از فتنه 88 زده شد، زمانی که جمعی از جوانان و فیلم‌سازان متعهد کشور آثاری را درباره فتنه تولید کرده بودند اما این آثار نه تنها […]

جا افتاده ترین شکل هندسی میدان ها در تمام دنیا به صورت دایره ای شکل است که باعث کاهش تصادفات می باشد اما متأسفانه در خیابان شهید ابدام بهارستان میدانی به شکل بیضی ساخته شده است.